Header

About this song


O Bathala

Lyricist: Pilar Pablo
Performer: Bienvenido Lumbera (Narration)
Album: Landasin sa Panulaang Tagalog
Landasin sa Panulaang Tagalog's Cover
Request A Copy Cart